آب قلیل، نجس یا متنجّس را چگونه پاک می کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر آب قلیل با فشار روی چیز نجس یا متنجّس ریخته شود و عین نجاست را برطرف کند آن را پاک می کند البتّه اگر نجاست به بول باشد باید بعد از برطرف کردن عین نجاست دو بار دیگر هم آب بر روی آن ریخته شود و در برخی موارد فشار هم لازم است تا آب خارج شود و در برخی موارد یک بار هم کفایت می کند و توضیح آن در رساله قسمت طهارت داده شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن