آب لوله های حمّام و دیگر لوله های ساختمانی در حکم چه نوع آبی است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر وصل به لوله آب شهر است در حکم آب جاری است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن