آيا آب غساله نجس است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: غساله نجس در شستشوى اوّل نجس است و بايد اجتناب گردد ولى در شستشوهاى بعد پاك است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن