آيا اقامه نماز جمعه، بدون اذن حاكم شرع صحيح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اذن حاكم شرع، شرط صحّت نماز جمعه نيست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن