آيا اقتدا به ائمه جماعاتى كه انسان آن¬ها را نمى‏شناسد و حتّى نسبت به مأمومين آشنايى ندارد، جايز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اقتدا بايد به امام جماعتى باشد كه يا خود، عدالت او را احراز كند يا به واسطه اشخاصى كه مورد وثوق هستند، تائيد شده باشد (و لو عملاً ) به اين نحو كه دیگران به او اقتدا كرده باشند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن