آيا انگشت اضافى دست يا پا لازم است شسته شود؟ در صورت لزوم آيا مى‏شود فقط با همان انگشت مسح كرد و در پا در صورت كفايت مسح روى يك انگشت آيا همان انگشت اضافى براى مسح كافى است يا نه؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: انگشتى كه اضافى است چون در بين حدود شستن در وضو و غسل قرار گرفته بايد شسته شود و در مسح اگر معلوم باشد كداميك زايد و كداميك اصلى ‏است مسح با اصلى كفايت مى‏كند و اگر معلوم نيست بايد با هر دو مسح بكشد و در پا احتياطاً بايد مسح روى اکثر انگشت¬ها باشد و به يكى از آنها خصوصاً انگشت زايد كفايت نمى‏كند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن