آيا باران شديدى كه موجب خوف اكثر مردم شود، نماز آيات دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر اكثر مردم بترسند، نماز آيات واجب است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن