آيا بنظر حضرتعالى در ليالى مقمّره، تأخير در نماز صبح واجب است؟

 فرقى ميان شبهاى مقمّره و غيره نيست، پس تأخير در حدّ احتياط و يقين به دخول وقت، مطلوب است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن