آيا بچّه مميّز مى‏تواند به نيابت از پدر و مادرش نماز و روزه‏هاى قضا شده آنان را بجا آورد، چه پسر بزرگ باشد يا نباشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: قضا نمودن نماز و روزه قضا شده پدر و مادر، به وسیله بچّه مميّز كفايت نمى‏كند، اگرچه آن بچّه، پسر بزرگتر پدر و مادر باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن