آيا تخم پرنده نجاست¬خوار نجس است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نجس است و خوردن آن حرام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن