آيا تقليد از مجتهد اعلم واجب است يا از غير اعلم نيز مى‏توان تقليد كرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چون تشخيص اعلميّت به نظر ما مشكل است، لذا تقليد از مجتهد محتمل الاعلميه افضل است مگر اينكه كسى مدعى احراز باشد كه در اين صورت احتياط واجب در تقليد اعلم است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن