آيا جايز است براى كسى كه بر تقليد از ميّت باقى مانده است در مسائل مستحدثه به فتواى مجتهدش عمل كند در حالي¬كه نمى‏تواند نظر مجتهد ميّت را بدست بياورد و آيا در اينگونه مسائل هم بايد از اعلم تقليد كند و اگر امكان شناخت اعلم نباشد وظيفه چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نظر به آنكه در مسائلى مى‏توان باقى بر ميّت بود كه عمل شده است و لذا در كلّ مسائل مستحدثه بايد از مجتهدش تقليد كند و در صورت تعذّر از شناخت اعلم بايد از كسى كه جايزالتقليد است، تقليد شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن