آيا در شرع انور اسلام يا در تاريخ ائمه اطهار ۷ يا متون فقهى بجا مانده از حضرات مراجع تقيلد مقدار تعزير روزه‏خوارى مشخص گرديده است يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مراد صرف روزه‏خوارى است، براى صرف روزه‏خوارى در اسلام تعزيرى معيّن نشده ولى اگر مراد روزه‏خوارى به طور علنى و آشكارا باشد ۲۵ تازيانه معيّن شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن