آيا در فرض اعلميّت مجتهد ميّت نسبت به مجتهدين حىّ تقليد از ميّت واجب است، در فرض تساوى ميّت و حىّ وظيفه چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بقاء جايز است و اگر مساوى باشند، احتياط در رجوع به حىّ است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن