آيا دست دادن مأمومين بعد از نماز جماعت، مستحبّ است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در خصوص اين مورد، نصّ و روايتى نيست ولى اصل مصافحه، مستحبّ است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن