آيا قصد خوردن و افطار كردن مبطل روزه است و قضا و كفّاره دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: روزه باطل است و بايد تا افطار امساك كند و بعد از ماه مبارك رمضان قضا نمايد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن