آيا قضاى نمازهاى پدرى كه عمداً نخوانده بر عهده پسر بزرگتر است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بلى بايد پسر بزرگتر قضا كند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن