آيا كفّاره روزه‏هاى قضا شده پدر نيز بر پسر بزرگتر واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بر پسر بزرگ واجب نيست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن