آيا پوست¬هائى كه از خارج وارد مى شود و در ساختن كفش و امثال آن بكار مى‏رود پاك است يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه كفش و امثال آن در بازار مسلمين فروخته شود، پاك است و استفاده كردن از آن اشكال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن