آیا آب چاه که به وسیله موتور از چاه کشیده می شود در حال روشن بودن موتور، حکم آب شهری را دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حکم آب جاری را دارد مگر دارای منبع زیرزمینی نباشد که حکم کر را دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن