آیا آروغ زدن و سکسکه کردن، روزه را باطل می کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: روزه را باطل نمی کند مگر اینکه فرد آروغ بزند و چیزهایی را که بر اثر آروغ زدن داخل دهان آمده، عمداً فرو ببرد که روزه باطل می شود و یا اینکه عمداً چیزی را از معده وارد دهان خود کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن