آیا اقامه ده روز برای زن حائض ونفساء با احتساب زمان حیض و نفاس او صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مدت زمان حیض و نفاس هم جزو مدت اقامت محسوب می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن