آیا اقتدا به نماز جمعه اهل سنّت، جایز و مکفی است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مکفی نیست مگر در موارد تقیّه خوفی.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن