آیا اقتدا کردن به نمازهایی که توسّط وهّابیّون مکّه و مدینه اقامه می شود جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نماز خوانده شود امّا کفایت نمی کند مگر در حال اضطرار واقعی باشد و امکان اعاده هم نباشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن