آیا اماله در فرج زن، روزه را باطل می کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باطل نمی کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن