آیا امکان دارد مد طعام را با وجود مستحق در محل، به محل و شهر دیگری منتقل کرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حمل آن به مکان دیگر اشکال ندارد ولی در صورتی که تلف شود، ضامن است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن