آیا انسان می تواند به خاطر ارتکاب گناهی که حد اعدام و قتل برای آن در نظر گرفته شده .خودش خودش را مجازات نماید و به قتل برساند ؟ (کد مؤسسه: ۸۵۴۶۵)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

فرد خاطی نمیتواند خود را مجازات کرده و به قتل برساند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن