آیا انسان می تواند هنگام باریدن باران وضو بگیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید حتی المقدور از تر شدن جای مسح سر و پا اجتناب کند و با تری باقيمانده در دست از آب وضو مسح کند و اگر در هیچ حالی نمیتواند وضو را به طریقه صحیح بگیرد باید بعد از وضو تیمم هم بنماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن