آیا این جملات سنخیتی با اسلام دارد ؟ صد پسر در خون بغلتد گم نگردد دختری حفظ جان زنان واجب تر از مردان است آیا در اسلام جان زنان مهمتر از جان مردان است یعنی آیا مردان مانند بادیگاردها و برده ها جان نثار زنان هستند ؟؟ یعنی ارزش جان زنان بیشتر از مردان است ؟؟ یعنی ارزش زنان بیشتر از مردان است ؟؟ پس چرا جهاد دفاعی بر همه واجب است پس چرا در دفاع فردی بر هیچ کس واجب نیست از دیگری دفاع کند ؟؟ یعنی چرا هنگام در خطر قرار گرفتن زن ، دفاع از زن بر مرد واجب نیست ؟؟ ( البته طبق نظر برخی فقها دفاع از جان منسوبین واجب است اما در همان حکم تفاوتی بین زن و مرد نیست یعنی بر زنان هم واجب است در صورت خطر از مردان دفاع کنند یعنی همان طور که دفاع از مادر ، خواهر ، همسر ، خدمتکار زن و … واجب است دفاع از جان پدر ، برادر ، شوهر و خدمتکار مرد هم واجب است ) یعنی بحث جهاد ابتدایی ارتباطی با ارزش جان انسان ندارد ؟؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

در اسلام جان همه انسانها با یکدیگر برابر است و حفظ جان انسان ها واجب است و فرق میان زن و مرد نیست لیکن جهاد و مبارزه از اموری است که مناسب با شرایط مردانه می باشد و از عهده خانمها ساقط می باشد و این به معنای ارزشمند تر بودن جان بانوان نیست بلکه نوع خلقت مردان به گونه ای است که برای حفاظت از  مملکت و آیین و کیش مناسبتر است و تکلیف از عهده زنان ساقط است ولی اگر بانوان بتوانند در فراهم آوردن مقدمات جهاد به مردان کمک کنند لازم است یاری رسانند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن