آیا با آب قلیل می توان مخرج بول و غایط را پاک کرد؟ شرایط آن را بیان فرمایید.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در مخرج بول اگر پس از برطرف شدن عین نجاست دو مرتبه آب روی مخرج ریخته شود، پاک خواهد شد و در مخرج غایط چنانچه طوری شسته شود که ذره ای از غائط در آن نماند پاک می شود و دوباره شستن لازم نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن