آیا بخار، دود و حرارتی که به هنگام استحاله از شیء نجس خارج می شود پاک است؟ اگر به صورت مایع باشد چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر بخار و دود باشد پاک است امّا اگر تبدیل به مایع شود نجس است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن