آیا برای ازدواج دوم دختر باکره که در ازدواج اول که با رضایت پدر صورت گرفته است و هیچگونه دخول نداشته اذن پدر لازم هست؟ حتی برای ازدواج موقت؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر دختر در ازدواج اول زندگی مشترک را آغاز کرده و عملا زیر یک سقف رفته اند ولی نزدیک نشده اذن پدر لازم نیست اما اگر در دوران عقد بستگی طلاق گرفته شده است اذن پدر برای ازدواج دوم لازم است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن