آیا برای امام جماعت، تلبّس به لباس مقدّس روحانیّت شرط است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بهتر است امام جماعت روحانی باشد و تا روحانی وجود دارد نوبت به غیر آن نمی رسد البتّه داشتن لباس روحانیّت شرط امام جماعت نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن