آیا برای حاکم شرع یا ولیّ فقیه جایز است اموال مازاد بر احتیاج اشخاص را به خاطر مصالح عمومی مؤمنین از آنان بگیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: از مسائل حکومتی است و در صورت لزوم و ضرورت شرعی، مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن