آیا برای خانمها جایز است که اجیر میّت شوند و برای تأمین مخارج زندگی از نماز و روزه استیجاری استفاده کنند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اشکال ندارد و باید شرائط نماز و روزه استیجاری را بدانند و عمل کنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن