آیا برای دختران بین سنّ انجام فرائض دینی از قبیل نماز و روزه با احکام امضائی و معاملاتی فرقی قائل هستید یا هر دو را در ۹ سالگی می دانید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر توان بدنی و به عبارت دیگر قدرت و رشد، کامل باشد تفاوتی بین وجوب احکام عبادی و صحّت در احکام غیر عبادی وجود ندارد. البتّه در احکام عقود (به معنای عام) اضافه بر بلوغ، رشد هم لازم است، و اگر رشد کافی وجود نداشته باشد صحّت عقد مشکل است؛ همچنانکه در احکام عبادی اضافه بر بلوغ، توان بدنی و قدرت هم شرط عمل است؛ لذا اگر قدرت وجود نداشته باشد بسیاری از احکام عبادی واجب نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن