آیا بیان احکام شرع از سوی افراد، شرایط خاص را اقتضا دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: کسی که احکام را بیان می کند باید از احکام شرعی که بیان می کند اطلاع کافی داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن