آیا تبعیض در تقلید نسبت به یک عمل جایز است، حتّی اگر مرجع دیگر قائل به احتیاط وجوبی در مسأله باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نسبت به یک عمل تبعیض صحیح نیست لکن اگر مرجعی حکم به احتیاط وجوبی کند می تواند در آن مسأله به دیگری رجوع کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن