آیا تبعیّت از اهل سنّت در وقت افطار روزه، در مراسم عمومی و مجالس رسمی و غیر آن، جایز است؟ اگر مکلّف تشخیص دهد که این متابعت از موارد تقیّه نیست و دلیلی برای التزام به آن وجود ندارد، وظیفه اش چیست؟ باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در غیر موارد تقیّه تبعیت از وقت افطار اهل سنّت جایز نیست. آیا در ماه مبارک رمضان می توان به ساعاتی که از طرف بعضی از مراکز، برای افق صبح یک شهر خاص اعلام می شود اعتماد کرد یا باید به ساعات تقویم ها عمل کرد ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چنانچه موجب اطمینان و یا ظن قوی به صحت آن شود اعتماد به آن جایز است .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن