آیا تقلید بچّه ممیّز، صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تقلید ممیّز، صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن