آیا جائز است مستحاضه غسل خود را بعد از اذان صبح انجام دهد و همان روز را روزه بگیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اشکال ندارد و روزه او صحیح است مگر مستحاضه کثیره باشد و قبل از اذان صبح خون ببیند که باید برای نماز صبح غسل کند و روزه بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن