آیا جایز است اموال شخصی را که حواسش را از دست می دهد یا مجنون شده است بین فرزندان تقسیم کرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تقسیم اموال او جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن