آیا خورانیدن آب متنجّس به اطفال جائز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: خورانیدن آب متنجّس به بچّه بنابر احتیاط مستحب انجام نشود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن