آیا خوردن قرص فشار خون در حال روزه جایز است یا خیر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مبطل روزه است و اگر ناچار است باید بعداً قضای آن را بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن