آیا خون انسان کالاست؟ اگر کالا نیست ماهیت آن چیست؟ آیا خون مالیت دارد؟ اگر مال است آیا قابل خرید و فروش است و یا صرفاً برای نجات جان دیگری می توان آن را اهداء کرد؟ اگر قابل خرید و فروش است چه نوع قراردادی است آیا از عقود معین است یا غیر معین؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چون خون از نجاسات ذاتی است لذا مالیت ندارد اما ملک فرد صاحب خون است و می تواند به عنوان رفع ید از ملکیت، پولی دریافت کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن