آیا دادن پول یک مد طعام به فقیر تا با آن غذایی برای خود بخرد، کافی است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اشکال ندارد امّا باید قید کند که با آن نان تهیّه شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن