آیا در حال حاضر و بسط ید ولیّ فقیه، اقامه نماز عید فطر و قربان، فقط ولیّ فقیه و نمایندگان مجاز از طرف وی مجاز به اقامه هستند یا اینکه ائمّه جماعات هم در مساجد و جاهای دیگر می توانند اقامه نمایند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اقامه نماز عیدین برای دیگر ائمّه جماعت هم اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن