آیا در رکعت اوّل و دوّم نماز آیات، در هر رکعت می توانیم یکی از چهار سوره «فیل، قریش، ضحی، انشراح» را بخوانیم؟ اگر در هر رکعت، یکی از این چهار سوره را پنج قسمت کنیم چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چون دو سوره مبارکه فیل و قریش و همچنین دو سوره مبارکه ضحی و انشراح در حکم یک سوره هستند اگر اراده کرده است که به پنج قسمت تقسیم کند باید این دو سوره را با هم تقسیم کند و اگر بعد از حمد می خواهد یک سوره تمام بخواند و پنج قسمت نکند باید هر دو را بخواند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن