آیا در صورت کندن سر پرندگانی که به راحتی این امر در موردشان انجام می پذیرد بدنشان نجس و خوردنشان حرام می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حکم مردار را دارند و خوردن آنها حرام و بدنشان نیز نجس است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن