آیا در عمل به احتیاط، شرط است همه راه های احتیاط را به شکل تمام بشناسد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در هر مسئله ای که قصد احتیاط دارد باید راه های آن را بداند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن